Vedlikeholdsprogram

 

Teleklima kan sette opp vedlikeholdsplan for byggets tekniske anlegg. Da unngår du dobbeltarbeid og leverandørens krav tilfredsstilles.

Teknisk drift

 

Teleklima drifter gjerne dine tekniske anlegg. Vi sørger for at ventilasjon, varmesystem, varmepumper og varmtvannsberedere fungerer slik de skal.