Dårlig inneluft kan forårsake både tetthet, kløe i øynene, tretthet og hodepine. Det kan også gå ut over konsentrasjonsevnen. Langvarig opphold i lokaler med dårlig inneklima kan føre til alvorlige sykdommer.

Vi har utstyr til å utføre inneklimalogging hvor vi gir deg svaret på om du har et rent og godt inneklima. I en inneklima måling blir co2, fuktighet og temperatur på ulike steder målt, og en rapport utarbeidet.