Når et bygg er nytt lages det en FDV-instruks som angir leverandørens anbefaling til vedlikehold på de tekniske installasjonene. Teleklima kan sette opp vedlikeholdsplan for byggets tekniske anlegg. Da unngår du dobbeltarbeid og leverandørens krav tilfredsstilles.