Skip to content

Teknisk drift

teleklima teknisk drift

Teleklima drifter gjerne dine tekniske anlegg. Vi sørger for at ventilasjon, varmesystem og varmepumper fungerer slik de skal.

Moderne bygg er mer komplekse enn mange tror. Særlig har de tekniske systemene utviklet seg mye de siste årene – ikke minst i hvor tett integrert de er. Det stilles helt andre krav til driftsorganisasjonen kompetanse og systemforståelse nå enn før.

Som bruker er du naturlig nok mer opptatt av resultatet enn teknikken i seg selv. Men all teknikk, også den som er i bygg, krever oppfølging for å fungere som den skal.

Vi har kunnskap og innsikt i de installerte systemene, og vil kunne gi presise anbefalinger om både nødvendige oppgraderinger og energieffektiviserende tiltak.

Vår driftssentral overvåker bygg via nettet. Dersom vi oppdager feil eller uregelmessigheter kontakter vi deg og sender ut kvalifiserte teknikere dersom det er behov. Som kunde skal du føle deg trygg på at teknikken følges opp og tas hånd om. Manglende vedlikehold kan fort bli dyrt. Ikke bare med hensyn til energieffektivitet, men også med tanke på følgeskaden en uventet driftsstans kan medføre.

Driftssentralen sammenstiller og analyserer data fra en mengde tekniske installasjoner som:

  • Ventilasjonssystemer
  • Energisentraler
  • Varmepumper
  • Energimålere

Det er ingen begrensing på hvilken teknologi og hvilke systemer som benyttes. Det eneste kravet er at Teleklima får tilgang til driftsdataene via Internett. Om ikke bygget har SD-anlegg kan vi tilby å sette opp en løsning for dette. Teleklima sørger for at teknikken fungerer som den skal, og kan sende ut rett kompetanse hvis en driftsfeil skulle oppstå.

For deg som kunde er du sikret funksjonelle systemer til enhver tid og forutsigbare kostnader.

Ta kontakt for spørsmål, bestilling eller et uforpliktende tilbud.