Skip to content

Fjernovervåkning

teleklima fjernovervåkning ventilasjon

Teleklima sørger for forutsigbar, stabil og energiriktig drift av dine tekniske anlegg gjennom fjernovervåkning.

Formålet er å gi kundene en forutsigbar, stabil og energiriktig drift av de tekniske anleggene. Teleklima bruker standard teknologi for å overvåke bygget, våre ingeniører vurderer og analyserer dataene og foretar ved behov korreksjoner på anleggene.

Erfaring tilsier at overvåking av energibruk fører til energireduksjon. Det er derfor viktig at bygget er tilknyttet et anlegg med sentral driftskontroll, og at man har tilgang til å gjøre nødvendige justeringer.

Sentral driftskontroll gir mulighet for optimalisering av vvs-teknisk utstyr.

  • Fanger umiddelbart opp feil på tekniske anlegg, hindrer økte utgifter
  • Rask og god rapportering av driftsstatus
  • Et effektiv og nyttig verktøy for driften
  • Enkel styring av kompliserte anlegg
  • Optimalisering av luftmengder og CO2, for godt inneklima
  • Enklere beregning av driftstider og energikostnader
  • Bedre inneklima ved temperaturregulering
  • Samkjøring og behovsstyring av varme- og ventilasjonsanlegg

 

Ta kontakt for spørsmål, bestilling eller et uforpliktende tilbud.