Skip to content

Byggautomasjon

teleklima ventilasjon automasjon

Teleklima har solid kompetanse i byggautomasjon, og leverer løsninger som kombinerer godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader.

Vi leverer byggautomasjon til alle typer næringsbyggbygg og industri, og våre løsninger sørger for samspill mellom de tekniske fagene.

Vi kan tilby utskifting og oppgradering av eksisterende automatikk i alle typer VVS-anlegg, og sammen med kunden finne løsninger for å implementere VVS-anleggene opp på SD-anlegg for sentral driftsovervåking.

I moderne bygg er SD-anlegget driftsorganisasjonens viktigste verktøy for effektiv drift. Våre teknikere gir deg smarte løsninger, både lokalt og fjernstyrt over nettet. For styring, regulering og overvåkning av tekniske installasjoner i bygg, leverer vi webbaserte SD-anlegg. Der samkjøres ventilasjon, varme, kjøling, lys, elektrotekniske systemer og eventuelle meldinger om driftsforstyrrelser varsles ved hjelp av SD-anlegget.

Optimal energiutnyttelse oppnås gjennom aktiv bruk av individuell romkontroll og behovstyrt ventilasjon knyttet til byggenes varierende personbelastning. Følere som overvåker temperaturer, luftkvalitet og lysnivå integreres i våre løsninger, og sørger for å redusere byggets energibruk.

Ta kontakt for spørsmål, bestilling eller et uforpliktende tilbud.

');