Skip to content

Service og vedlikehold

teleklima teknisk drift

teleklima vedlikeholdsprogram

teleklima ventilasjon acmaaling

Moderne bygg er fulle av tekniske installasjoner som sørger for lys og varme, varmt vann, frisk luft og mye mer. Disse må være i god stand og fungere godt sammen hvis resultatet skal bli bra og energikostnadene lave.

Teleklima utfører service og vedlikehold av nær sagt all teknikk i bygg. Vi kaller dette «totalteknisk service» og er den optimale løsningen for deg som ønsker å overlate alt av service og drift til en profesjonell partner. Vi tilbyr naturligvis også serviceavtaler for enkeltstående fag til faste intervaller og priser.

Ta kontakt for spørsmål, bestilling eller et uforpliktende tilbud.

Ventilasjonsservice

Ventilasjonssystemet er en av de mest energikrevende installasjonene i bygg. Regelmessig service er nødvendig for å sikre godt inneklima uten at det sløses med energi. Ventilasjonsservice omfatter blant annet rengjøring av aggregat, justeringer, filterbytte, måling av virkningsgrader på gjenvinning, kontroll av sikkerhetsfunksjoner, ulike oppgraderinger av software og maskindeler, og tilpasning.

Service av kjøleanlegg og varmepumper

Regelmessig vedlikehold omfatter sjekk og etterfylling av kjølemedier, lekkasjekontroll, sjekk av motorer og vifter, temperaturmålinger og kondenssjekk. Kjølemedier «kjølevæske», som også finnes i varmepumper, er miljøskadelige og underlagt særskilte krav til sertifisering av servicepersonell. Samt kontroll av installasjonene.

Service av byggautomasjon

Byggautomasjon sørger for at all teknikk i bygget samspiller og skaper godt inneklima og god energiutnyttelse. Service omfatter blant annet oppgradering av software i SD-anlegg, IT-sikkerhet, funksjonskontroll av nødsystemer. Det blir stadig flere instrumenter som er tilkoblet Internett og ofte kan mye av servicen gjøres via fjernstyringssystemer fra en driftssentral utenfor bygget.

Energiovervåking

Systematisk og kontinuerlig kontroll av energibruken i bygget er alltid et av de beste energisparetiltakene. Det er også en forutsetning for å kunne dokumentere effekten av tiltak og finne nye forbedringstiltak. Det krever god systemforståelse av teknikken og bygget som helhet, for å avdekke hvilke tiltak som er mulige og mest lønnsomme.

Vedlikeholdsprogram

Når et bygg er nytt lages det en FDV-instruks som angir leverandørens anbefaling til vedlikehold på de tekniske installasjonene. Teleklima kan sette opp din vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen samordner de tekniske fagene slik at dobbeltarbeid unngås og leverandørens krav tilfredsstilles.