Teleklima leverer løsninger som kombinerer godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Vår kompetanse innenfor samme hus, gir deg mulighet til å få prosjektering, tegning, beregning, produksjon, montasje og igangsetting utført av oss.

Vi har:

 1. Eget plateverksted for produksjon av ventilasjonskanaler/detaljer, noe som gis oss stor fleksibilitet og kreativitet.
 2. Egne kjølemontører med F gass sertifisering i kategori 1.
 3. Automasjonsavdeling for tegning, prosjektering og bygging av vvs-tavler og reguleringsautomatikk.
 4. Levering og montering/i driftsettelse av SD anlegg.
 5. Stor avdeling for service, oppstart og innregulering av alle typer ventilasjonsanlegg.

Våre viktigste oppdrag er:

 • Prosjektering av ventilasjon for næringsbygg og industri/prosess
 • Prosjektering av varme/kjøleanlegg
 • Service av ventilasjonsanlegg
 • Montasje av ventilasjonsanlegg
 • Luft og energi målinger
 • SD anlegg