Skip to content

Vedlikeholdsprogram

teleklima vedlikeholdsprogram

Teleklima kan sette opp vedlikeholdsplan for byggets tekniske anlegg.

Når et bygg er nytt lages det en FDV-instruks som angir leverandørens anbefaling til vedlikehold på de tekniske installasjonene. Da unngår du dobbeltarbeid og leverandørens krav tilfredsstilles.

Ta kontakt for spørsmål, bestilling eller et uforpliktende tilbud.