Teleklima kan designe, prosjektere, levere og installere alle typer varme- og kjøleanlegg. Vi er F-gass sertifisert i kategori 1, og utfører service og vedlikehold på kjølemaskiner og utstyr. Vi leverer og monterer effektive kjøleanlegg som tilfredsstiller både de brukermessige behovene og myndighetenes krav innenfor håndtering av kjølemedier.

Teleklima kan også bistå som rådgivere i forbindelse med installering av ulike typer varmepumpesystemer.

Vi leverer

  • Datakjøling
  • Varmepumper luft-luft
  • Varmepumper luft-vann
  • Ventilasjonskjøling, isvann og DX-kjøling

Til anleggseiere: Se dokument her.
Teleklimas F-gass sertfisering: Se dokument her.